Các chuyên mục khác

Tag Archives: 8 bài học làm giàu từ Robert Kiyosaki

8 bài học làm giàu từ Robert Kiyosaki

Robert-Kiyosaki-1

Robert Kiyosaki là một nhà đầu tư, doanh nhân người Mỹ. Ông là tác giả chuyên viết sách về phát triển con người, diễn giả tạo động lực, và cũng là nhà bình luận tài chính. (Trích cuốn “Rich Dad Poor Dad”, trong đó Robert Kiyosaki Toru chia sẻ tư tưởng và những bài học làm giàu của người giàu). ... Read More »