Các chuyên mục khác

Tag Archives: CHIẾN LƯỢC VỀ SỰ VƯỢT TRỘI – JAY ABRAHAM

CHIẾN LƯỢC VỀ SỰ VƯỢT TRỘI – JAY ABRAHAM

JAY ABRAHAM

Trực tiếp tại Hồ Chí Minh: 11 – 12.06.2016 Là người sáng lập và là CEO của Abraham Group, Inc (Los Angeles, Canifornia), Jay đã dành toàn bộ sự nghiệp của mình là giải quyết các vấn đề cho các doanh nghiệp. Ông đã làm gia tăng đáng kể những điểm cốt yếu của hơn 10.000 khách hàng trong hơn ... Read More »